• Nguồn nguyên liệu lấy từ đâu?

    Chìa khóa cho sự hiệu quả của các sản phẩm TEANA nằm ở việc sử dụng các thành phần tự nhiên ứng dụng công nghệ cao và những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực mỹ phẩm.

  • Ai phát triển các công thức?

    Công thức cho các sản phẩm mỹ phẩm của TEANA được phát triển bởi người sáng lập công ty – ông là người có trình độ trong ngành dược phẩm.

  • Sản
    phẩm được kiểm nghiệm ở đâu?

    Ngoài các chứng nhận chất lượng bắt buộc phải có đối với các loại mỹ phẩm để được bán tại Nga, mỹ phẩm TEANA còn làm các thử nghiệm bổ sung tại các phòng thí nghiệm độc lập của châu Âu.